Cum unii aleși locali ignoră expertizele CNA pentru proiectele ilegale pe care le propun

Platforma Da va propune mâine la CMC un proiect care contravine legislației. Despre asta am zis și anul trecut când ni l-au arătat. Despre asta spune și expertiza CNA pe care au primit-o. Pentru ei asta nu contează.

În articolul anterior scriam că cel important lucru care trebuie făcut pentru centrul orașului Chișinău este să fie elaborat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Este firesc, nu? Ca o zonă a orașului tău, cea mai importantă de altfel, să se dezvolte conform unor reglementări, în baza unui plan!

Este firesc și cel mai important — legal!

Lucru care nu s-a întâmplat până acum.

Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General (PUG) nu este aplicabil pentru centrul istoric conform Deciziei CMC nr 22/40 din 25 decembrie 2008.

Acest punct a fost introdus ca o măsură temporară (PUG/RLU nu reglementa centrul istoric iar acest lucru a trezit nemulțumirea și indignarea profesioniștilor din domeniul protejării patrimoniului) până la elaborarea unei documentații de urbanism în baza legislației, a tratatelor internaționale și a principiilor dezvoltării urbane durabile și a protejării patrimoniului construit.

Cum s-a eliberat până acum documentația permisivă în construcții am scris anterior.

Lipsa unui plan de dezvoltare pentru acestă zonă este una din cauzele principale a construcțiilor și a dezvoltării haotice și proaste a orașului!!!

Din februarie 2020 nu mai pot fi eliberate acte permisivie în construcțiii pentru că, simplu, centrul n-are PUZ.

Anul trecut a fost format grupul de lucru care se va ocupa de PUZ Centru.

Ultimul anunț despre acesta a fost publicat pe 18. 03. 2021 pe siteul Primăriei privind consultările publice a temei program (caiet de sarcini). În acesta este indicat că Institutul de proiectare Chișinăuproiect are la dispoziție 15 luni pentru a definitiva PUZ-ul pe care l-a elaborat anterior în 2011.

Este un lucru absolut normal să se aștepte elaborarea une documentații de urbanism după ce ani de-a rândul s-au făcut atât de multe ilegalități în centrul orașului care se vor face resimțite încă mult timp și care au influențat negativ buna funcționare a capitalei noastre.

sursă: moldova-map.md

Însă n-a trecut mult până a apărut și propunerea de a pune în aplicare RLU pentru centrul istoric.

Ideea a apărut încă anul trecut și este propusă de Platforma DA. La ședința de mâine a CMC (30 martie 2021) se va supune votului.

Noi am fost mirați de această propunere chiar dacă aparent sunt niște măsuri de protejare a patrimonioului (doar aparent). Propunerea de fapt legiferează RLU pentru centrul istoric. Fără a ține cont de legislație, norme și decizia luată atunci.

Despre mai multe aspecte care contravin legislației voi scrie mai jos, dar ceea ce mi-a atras atenția este și expertiza Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru acest proiect.

Câteva aspecte punctate în expertiză:

  • Transparența decizională în procesul de elaborare a proiectului nu a fost asigurată;
n. r. preluat din Expertiza CNA
  • „Modificarea parcelelor/terenurilor existente pe care sunt amplasate monumentele cu statut național sau local decât în cazuri excepționale. Nu se admite modificarea adreselor monumentelor cu statut național sau local de protecție, decât în cazuri excepționale” ( n.r. extras din proiectul de decizie)— Problematica proiectului constă în faptul că nu elucidează care sunt cazurile excepționale, proiectul nu definește cazurile excepționale, nu le enumeră, dar nici nu face trimitere la actul normativ care reglementează cazurile excepționale avute în vedere. În aceste împrejurări, nu există predictibilitate privind modalitatea de implementare a proiectului, or, părțile interesate pot interpreta sintagma „cazuri excepționale” conform propriilor interese. Riscuri de corupţie: Încurajarea sau facilitarea actelor de: — corupere activă — corupere pasivă; conflict de interese și/sau favoritism; influențare necorespunzătoare;

Expertiza o puteți citi integral AICI. Concluzia acesteia este cea mai importantă însă și consemnează următoarele:

„În proiect s-au identificat factori de risc care pot conduce la realizarea riscurilor de corupție. În acest sens, se remarcă utilizarea unei terminologii de natură se creeze confuzie și lipsă de predictibilitate privind modul de implementare a proiectului. S-au identificat, de asemenea, proceduri administrative ambigue referitor la modificarea parcelelor/terenurilor existente pe care sunt amplasate monumentele cu statut național sau local de protecție și modificarea adreselor monumentelor cu statut național sau local de protecție. În proiect există o contradicție normativă referitoare la perioada de acțiune temporală a proiectului deciziei, astfel încât pct. 5 și 6 din proiect prevăd termene diferite până când va fi în vigoare decizie ce urmează să se adopte de Consiliul municipal Chișinău. Totodată, s-a remarcat că proiectul expertizat va înlocui documentația de urbanism și amenajare a teritoriului necesară pentru „Nucleul Istoric al Chișinăului”, însă, de fapt, proiectul nu este elaborat conform exigențelor Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului.

În aceste împrejurări, soluția este de a adopta documentația de urbanism relevantă monumentului „Nucleul Istoric al Chișinăului”.

După expertiză s-au introdus trei puncte nesemnificative — termenul de 18 luni a fost exclus, a fost eliminată sintagma „notificare prealabilă” și înlocuită cu„avizele MECC. Totuși, nu s-a ținut cont de cea mai importantă prevedere: proiectul înlocuiește documentația de urbanism și nu este elaborat conform legii 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului.

Or’ asta înseamna că proiectul trebuia să fie transformat într-un PUZ. Ceea ce, evident, nu s-a întâmplat!

Noi am atenționat consilierii la una din discuții (încă în 2020)la care am fost invitați, că acest proiect contravine legii și că niciun proiect nu poate înlocui documentația de urbanism!!

Dacă acest proiect va fi votat putem să ne luăm rămas bun de la PUZ sau de la dezvoltare durabilă și sănătasă a orașului. Vor mai trece încă 13 ani ca să discutăm iar despre documentație de urbanism pentru centrul orașului.

Noi înțelegem foarte bine că nu pot unii proprietari să obțină documente pentru construcții iar alții nu. De aceea Planul Urbanistic Zonal este soluția legală și cea mai corectă pentru oraș după ce atâta timp s-a dezvoltat neplanificat centrul acestuia. Pe această soluție ar trebui să ne concentrăm și poate să grăbim implementarea acesteia.

Proiecte ca cele propuse de Platforma Da nu vin să facă altceva decât să legifere alte construcții ilegale în centrul orașului.

co-fondatoarea Asociației Obștești Save Chișinău/Salvați Chișinăul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store